Din Alternative Portal

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Who's Online

Solen PDF Udskriv E-mail
Skrevet af Maryanna Morthensen
tirsdag 07. juni 2011

solen1.jpg Efter at have udforsket sine indre projektioner (det foregående kort, Månen, viser et lysreflekterende himmellegeme, hvilket er indbygget i vores symbolske forestilling om hende), ...


Trumf nr. XIX

... er en person nu klar til at trække på sin fulde kreativitet. Blive en vækstfaktor. Selv at være et lys for andre. At have betragtet og bearbejdet sine mørke sider, skyggerne, projektionerne, giver bevidsthed om, hvem man er og adgang til uanede mængder kreativ energi. Dette – samt den underforståede balance, der nu er frembragt mellem psykens mandlige (fornuft) og kvindelige (følelse) elementer – er medvirkende til, at Solen er et af tarotsættets stærkeste healingskort og beskriver en livskraft og energi, der ligger helt ud over det sædvanlige.

Hvor der i Månekortet var passivitet, repræsenterer Solen handling. I Månekortet fandt man mørket; i Solkortet lyset. Månekortet repræsenterer det kvindelige; Solkortet det mandlige. Månen opfordrer os til at se de illusioner, vi har om os selv og vores verden; Solen viser os sandheden i så klart et lys, at det kan forekomme os hensynsløst osv. Ingen af dem kan undvære hinanden. Det menneske, der bringer Solens lys med sig, hvor det går, gør det i kraft af at have konfronteret sin frygt for mørket og have bevæget sig igennem det. I denne trumf erkender mennesket for første gang alting som en helhed, men mangler stadig at transformere denne erkendelse til følelsesmæssig vished, der kan gennemsyre hver eneste af dette menneskes handlinger fremover. Derfor er betydningen af kortet: Lykke, glæde og en evne til at påskønne hver eneste detalje af livets skønhed. Det er barnets spontane, uindskrænkede lykke og glæde; evnen til at være i nuet, der er tale om. Der er stadig to kort tilbage på rejsen til moden indsigt i universets hemmeligheder.

Tarotkortet viser 2 nøgne børn med deres nyudfoldede sommerfuglevinger danse med ryggen til den grønne bjergskråning mens solen bagfra kaster sine stærke stråler ned over dem. Sommerfuglevingerne symboliserer den transformation som børnene har været igennem: Fra fangenskab i deres krop (larven, der ikke gør andet end at æde for at blive stor nok til at kunne foretage transformationen) gennem mørke og passivitet (Månen, puppestadiet) til den endelige, store forvandling til sommerfugl: Solen. Dansen symboliserer begejstringen og glæden over den nyvundne frihed. Al energi står nu til rådighed for børnenes fælles, kreative (grøn) proces. Den spildes ikke på kampe om mere eller mindre ligegyldige ting, idet børnenes nøgenhed repræsenterer evnen til at turde være sårbar, ubeskyttet og dermed også fri.

Solen er centrum for de 12 stjernetegn og dens midte er dannet af en rosenblomst: Erkendelse, klarhed, sandhed og visdom. Stjernetegnene, zodiaken, repræsenterer det fuldkomne verdensbillede – de erfaringer sjælen skal gøre sig inden den forstår universets sande natur. I krop efter krop, liv efter liv, samler den disse sammen indtil den opnår den fulde bevidsthed som rosen symboliserer.

Men før børnene/sjælen når dertil, skal de/den passere muren nær bjergets top. Bjerget er ambitionen om fuldkommengørelse. Muren repræsenterer forhindringen, der skal overvindes før adgangen til paradiset er åbnet. Til fuld frihed og bevidstgørelse. Og selvom børnene er nået så langt, som de er – i kraft af deres evne til at arbejde sammen og elske hinanden trods forskelligheder – så skal den sidste prøve stås med individets eget Selv (Solen er det højeste Selv) som centrum. For at finde vejen ind i Paradisets have må man bevise, at man er i stand til at ransage og bedømme hver millimeter af sin sjæl, se dens plads i æonernes højere sammenhæng og fælde den eneste retfærdige dom. Den eneste man aldrig kan skjule sig for, er sig selv. Derfor åbner døren til Paradisets have sig først den dag der ikke længere er et gran af tvivl tilbage om ens berettigelse til at gå ind ad den. Den dag, man har lært ydmyghed. Som det ene kort i tarottens store arkana lægger op til det næste, således er Solkortet en tydelig indgang til det næste: Æonen/Dommen. Men i øjeblikket skal børnene bare nyde deres dans. Muren ligger ude i fremtiden; de har endnu ikke vendt sig imod den, men sender deres begejstring og kreativitet ud mod beskueren.

I et oplæg er Solen altså et tegn på, at universets fulde bevidsthedsenergi er med dig, at parterne (partnere) har fundet – eller vil finde – sammen i fælles balance. Her sigtes ikke altid til konkrete, fysiske parter/partnere, men lige så vel til dualiteter på det indre plan, i psyken. Hvilken af delene, det er, vil resten af oplægget formentlig afsløre. Dog er det måske godt lige at have in mente, at energier på det psykiske plan manifesterer sig i den fysiske verden, når de bliver stærke nok. Hvad du måtte have af ønsker (afhængig af, hvor i et oplæg kortet manifesterer sig) har nu mulighed for at blive til virkelighed. Du behøver blot at fokusere på dem.

I Solens omvendte position er der gået en sky for Solen, så der må kæmpes for at få adgang til den energi, Solkortet repræsenterer. De enkle glæder, som Solen repræsenterer, er der stadig, men spørgeren har ikke så let ved at få øje på dem. Han/hun er nødt til at gøre en indsats for at virkeliggøre glæden.
Da hele kortet i sin omvendte position tilbageholder energi, er det også et symbol på, at der hos spørgeren er underforsyning af energi. Dette præger alle former for indsatser, hvor der er en form for samarbejde/partnerskab. Det kan fx være på jobbet, i parforholdet, venskaber, men også hvis man prøver at gøre en indsats for at få det maskuline og det feminine i sin personlighed til at gå op i en højere enhed.
Det er uklogt i denne periode at forsøge at sætte sine planer i værk. Der er helt enkelt ikke energi nok til stede til at få dem til at blive holdbare nok. Hvad du KAN gøre i en omvendt Solperiode er, at afbryde forbindelser med mennesker, du føler dræner dig for energi. Herved økonomiserer du mest muligt med den energi, der er til stede. En anden måde at tilgodese sit lave energiniveau på, er at melde sin sårbarhed ud til relationerne i omgivelserne, fx kæresten, kollegerne, vennerne, så de er bevidste om dit behov for ro og støtte.

Eksempel (bringes med parternes samtykke i anonymiseret form): En virksomhed havde i længere tid haft kontroverser med en ellers skattet medarbejder. Trods gentagne henstillinger til ham fra ledelsen om at nedtone, hvad jeg som HR-konsulent kaldte en ”kronprinsattitude”, skete der ingen ændringer i medarbejderens adfærd overfor sine kolleger og ledelsen. Han for sin del var overbevist om, at hans faglige dygtighed, vedholdenhed og engagement i arbejdet ville betyde mere end hans manglende personlige lederegenskaber som ydmyghed, evne til at lytte til andres meninger og bevidsthed om, at uden kollegerne ville der slet ikke være nogen virksomhed for ham at vise sin dygtighed i.

Vel, hans dygtighed havde også forhindret virksomhedsledelsen i at tage en definitiv beslutning i lang tid. De havde givet ham alle chancer for at blive et reelt lederemne, som de med tiden trygt kunne tildele ansvaret for underordnede i bevidstheden om, at han som leder ville få disse til også at vokse menneskeligt. Blandt andet havde man givet ham ansvaret for projektarbejder, hvor han fik rig lejlighed til at vise evner for konfliktløsning og samarbejde. Det var formentlig denne signalforvirring fra ledelsen medarbejderen ikke kunne håndtere. Altså på den ene side at få henstillinger om ændringer og på den anden side blive betroet store ansvar. Han valgte derfor kun at lytte til den del, der passede ind i hans eget billede af sig selv som person og hvilken form for ledelse erhvervslivet skønnede mest på. Her fandt han styrkelsen af sin forestilling om, at hans dygtighed en skønne dag ville bringe ham helt til tops i denne virksomhed og erkendte ikke, at denne forestilling – skønt ganske rigtig – var forbundet med betingelser.

Til slut måtte virksomhedsledelsen dog erkende, at deres planer med denne medarbejder måtte skrinlægges, og at han var så ufleksibel i sin holdning til sine kolleger, at de heller ikke kunne se ham i deres virksomhed for fremtiden. Han blev fyret.

Da han havde været så sikker på sin position pga. sin dygtighed og sin bedømmelse af situationen, slog fyringen (så skånsom som ledelsen end havde kunnet gøre den; fyringer er aldrig rare for nogen af parterne) et stort skår i medarbejderens selvbillede. Dette kunne han ikke rumme i sig, og rettede ganske naturligt sin vrede og bitterhed udad mod ledelsen. Opsigelsesperioden blev en meget ubehagelig tid for begge parter.

Der opstod et tidspunkt i denne periode, hvor ledelsen kom til mig for at diskutere, hvad der kunne gøres for at hjælpe medarbejderen videre i livet og i bedste fald til en større forståelse af det hele. Jeg skal ikke komme ind på detaljerne her, men på spørgsmålet om, hvilken konsekvens fyringen af denne medarbejder ville få for virksomheden, dukkede det retvendte Solkort op. Der var altså i denne situation – så ubehagelig den end var – en højere balance og bevidsthed i tingene, der ville virke til gavn for virksomheden. Dette indikerede, at ledelsen ville være i stand til at lære af situationen. Det indikerede også, at konsekvensen var en fuldstændig fritflydende energi, der helede tidligere sår og bragte kreativitet med sig. I en form for bagvendt tankegang, kan man sige, at konsekvensen indtil da – når nu konsekvensen efterfølgende var den retvendte Sol – havde været den omvendte Sol. Altså at parterne havde modarbejdet hinandens behov.

Medarbejderens sjælelige behov var at lære samarbejde og ydmyghed (bl.a.). (Husk, det er psykiske energier, vi arbejder med i tarotkortene, selvom de sagtens kan bruges i forhold til så materielle ting som virksomheder.) Virksomhedens behov var at få en kronprins, der kunne stå for deres værdier. Havde medarbejderen vist sig i stand til at lære de ønskede egenskaber, eller havde virksomheden været i stand til at formidle deres ønsker til medarbejderen på en måde, han havde kunnet tage imod og omsætte, havde de fået deres kronprins. Da nu ikke medarbejderen opfattede signalet fra sin sjæl om læreprocessen i denne ansættelses parløb, måtte situationen tilspidses over tid, indtil en af parterne tog en definitiv beslutning. Derfor blev fyringen den endelige øjenåbner for medarbejderen og for virksomheden startskuddet til, at der nu ikke længere var noget, der blokerede energien. Herefter var det ikke svært for ledelsen at få deres ønsker om effektiv, succesfuld ledelse med medmenneskeligt fokus til at manifestere sig i den fysiske verden.

Det er glædeligt at kunne sige, at i dag har den ulykkelige (og til uudholdelighed spændte) situation for medarbejderen bragt ham fra den tids forsvarsposition (hans bedømmelse af situationen havde været, at det var en magtkamp, hvor han skulle vise sin styrke til at stå imod) til en mere åben tilstand af leg og lyst i dag.

Dette eksempel synes jeg mere end noget andet viser, at der kan være rigtig gode ting at hente i ubehagelige tildragelser i ens liv. Det viser også, at kortene er fuldstændig uhildede, når de skildrer, hvad en situation indeholder. Som spejlet på vores indre, viser de blot, hvad der er til stede. Hvad vi stiller op med den energi, må vi sådan set selv om – men vi kommer selv til at bære konsekvenserne af vore handlinger.

Sidst opdateret ( tirsdag 07. juni 2011 )
< Forrige Næste >